Skip to content
February 15, 2024

Skill gaps, AI och klimathot. Hur kan vi gå helskinnade ur detta?

Ingenjör4.0 – Skill gaps, AI och klimathot.

Kunskaper och förmågor behöver utvecklas för att dra nytta av den snabba teknik- och AI-utvecklingen, och även bidra till lösningar på ett allt större klimathot. Inom den tillverkande industrin finns det ett behov av att beskriva och möta detta ”skill gap” rörande kunskaper och förmågor. Vi behöver flexibla strukturer och program som fångar upp den mest aktuella kunskapen och kontinuerligt för över den till de som behöver den.

Vid detta seminarium får ni möta professor Magnus Wiktorsson som under många år varit engagerad i kunskapsöverförings-program mellan akademi och industri i ett samtal med forskaren Greta Braun som undersökt utmaningar och lösningar för att hantera detta “skill gap”.

Medverkande: Magnus Wiktorsson, Professor, KTH Greta Braun, Doktorand, produktionssystem, industri- och materialvetenskap, Chalmers Från Science Week 2024.

→ Läs mer på www.scienceweek.se

READ ALL ABOUT IT

Read more news